Persen® | Mentalno zdravlje Skip to content

Mentalno zdravlje

Prema istraživanjima u Europi svaki drugi Europljanin se kroz život susretne sa nekim oblikom mentalne poteškoće ili bolesti. Niz promjena i utjecaja koji obilježavaju savremeni način života je doveo do toga da  mentalne bolesti uzimaju sve više maha. Ne tako davno mentalne poteškoće i bolesti su bile jedan od najvećih tabua u društvu. Podrazumijevalo se da pojedinac treba biti mentalno zdrav i jak, a osobe koje se nisu uklapale u tu percepciju društva bile su stigmatizirane. Nažalost, situacija ni danas nije puno bolja. Procjenjuje se da u svijetu danas od neke vrste mentalnog poremećaja pati preko 450 miliona ljudi. Smatra se da su mentalni problemi češći uzrok obolijevanja i preranog umiranja od tjelesnih bolesti, te se procjenjuje da će depresija za 10 godina biti vodeći uzrok globalnog opterećenja bolestima.

Svjetska zdravstvena organizacija definira zdravlje na sljedeći način: “ Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti”. Mentalno zdravlje je sastavni dio osnovne definicije zdravlja. Nadalje Svjetska zdravstvena organizacija je definirala mentalno zdravlje kao stanje blagostanja u kojem osoba ostvaruje svoje sposobnosti, može se nositi sa svakodnevnim životnim stresom, produktivno raditi i doprinositi svojoj zajednici. 

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnog poremećaja!

Ukoliko je mentalno zdravlje dobro, poboljšan je kvalitet života, a ukoliko je loše onda osobi otežava da vodi normalan život. Briga o vlastitom mentalnom zdravlju je vrsta održavanja mentalne higijene, ne tako drugačija od higijene tijela. Kao što vodimo brigu o svom tijelu na sličan način bi trebali voditi brigu o svojim osjećanjima, mislima, odnosima sa drugima, preokupacijama, itd. 

Tehnika disanja za opuštanje
Šta možemo učiniti za sebe da poboljšamo mentalno zdravlje:
  • Pronađite vrijeme za sebe,
  • Bavite se umjerenom tjelesnom aktivnošću,
  • Upoznajte sebe,
  • Izgradite samopouzdanje,
  • Prepoznajte šta vam izaziva stres,
  • Stvarajte i njegujete bliske odnose drugima,
  • Budite produktivni,
  • Probudite u sebi kreativnost.
Važno je posvetiti pažnju otkrivanju ranih simptoma mentalnih poteškoća koje često mogu biti ispoljene kroz tjelesne smetnje bez jasnog uzroka (lupanje srca, poteškoće u disanju, glavobolje, bolovi u predjelu vrata i leđa). U nekim slučajevima to mogu biti tjelesne rekacije na stres, a ponekad može biti riječ o maskiranoj depresiji.

Održavanje mentalnog zdravlja je bitno kako za pojedinca tako i za okolinu. Istraživanja su pokazala da  mentalno zdravlje i psihička stabilnost majke u prve tri godine života djeteta može utjecati na zdravlje i stabilnost djeteta tokom čitavog njegovog života.

Pomozite sebi i drugima, vodite brigu o svom mentalnom zdravlju. Ukoliko osjetite uznemirenost i napetosti i/ili imate problema sa uspavljivanjem popijte Persen.