Persen® - Blog Skip to content

Blog

Psihološka podrška za onkološke pacijente

Psihološka podrška za onkološke pacijente „Nalaz je uredan. Pobijedili smo!“Izgovorih danas ovo dva puta. „Rekla sam Vam da ćemo uspjeti. Vi ste jedna od mnogih koja je vjerovala i nama
Više

Psihološki izazovi za onkološke pacijente u vremenu Covid-19 pandemije

Psihološki izazovi za onkološke pacijente u vremenu Covid-19 pandemije Pandemija COVID-19 izazvana SARS-CoV-2 virusom, uzrokovala je zatvaranja gradova i država širom svijeta u proteklih više od godinu dana. Brojni su
Više

Anksioznost i Covid-19

Anksioznost i Covid-19 Pandemija COVID-19 negativno je utjecala na mentalno zdravlje mnogih ljudi i stvorila nove prepreke za ljude koji već pate od mentalnih poremećaja. Anksioznost predstavlja reakciju na neizvjesnost,
Više

Kako unaprijediti sopstveno mentalno zdravlje?

Kako unaprijediti sopstveno mentalno zdravlje? Profesionalcima koji se bave mentalnim zdravljem je jasna teza da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Međutim, kada izađemo iz uskog kruga profesionalaca iz ove oblasti
Više

Nesanica – prirodna rješenja

Nesanica – prirodna rješenja Nesanica predstavlja poremećaj spavanja. Termin nesanice je doživljaj pojedinca, čiji uzroci mogu biti usko povezani sa stresom, tjeskobom, promjenama u našem okruženju koje zahtijevaju našu prilagodbu
Više

Anksioznost i nesanica kod pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima

Anksioznost i nesanica kod pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima U svakodnevnom životu susrećemo se sve češće sa pojmovima akutni i hronični stres, PTSP, depresija, nesanica i nervoza sa manjom ili većom
Više

Koronavirus i mentalno zdravlje – načini nošenja sa stresom

Koronavirus i mentalno zdravlje – načini nošenja sa stresom Stres kao fizička, mentalna i emocionalna reakcija na promjene koje zahtjevaju prilagođavanje, može imati negativne posljedice na mentalno zdravlje. Novi koronavirus
Više

Mentalno zdravlje onkoloških pacijenata – psihičke teškoće

Mentalno zdravlje onkoloških pacijenata – psihičke teškoće Podaci iz internacionalnih istraživanja pokazuju da oko 30% onkoloških bolesnika ima izražen hronični stres, depresiju i/ili anksioznost, dok većina bolesnika doživljava barem prolazan
Više

Persen, Persen Forte, Neopersen

Persen, Persen Forte, Neopersen Stres je bilo koji faktor koji utiče na mentalno ili fizičko zdravlje, bilo koja promjena koja dovodi do pojave fizičke, emocionalne/psihološke napetosti, a odražava se kao
Više

Mentalno zdravlje onkoloških pacijenata – opšte informacije

Mentalno zdravlje onkoloških pacijenata – opšte informacije Maligna oboljenja su jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu. Iako je u zadnje dvije decenije zabilježen pad smrtnosti od malignih bolesti uvođenjem
Više