Persen® - Mentalno zdravlje Skip to content

Mentalno zdravlje

Profesionalcima koji se bave mentalnim zdravljem je jasna teza da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Međutim, kada izađemo iz uskog kruga profesionalaca iz ove oblasti nailazimo na prilično nerazumijevanje ovoga stava, pa i reduciranje zdravlja na samo fizičko zdravlje. Mentalno zdravlje je veoma važno za cjelokupno zdravlje čovjeka! Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definisala je zdravlje kao “stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti”. Dakle, ovdje je na djelu savremeni integrativni pristup duhu i tijelu kao nerazdvojnom jedinstvu uklopljenom u specifičnu fizičku i socijalnu sredinu, te se kaže da je mentalno zdravlje stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici (SZO; 2001).

Koje osobine nam ukazuju na kvalitet mentalnog zdravlja?

Osoba koja je dobrog mentalnog zdravlja je zadovoljna, pozitivna, sposobna zasnovati obitelj i biti sretna u obitelji, prihvaća druge ljude, sposobna je stvarati i održavati prijateljstva, produktivna je na radnom mjestu, i dobro se nosi sa životnim nedaćama i stresovima. Mentalno zdravlje predstavlja temelje za blagostanje i efikasno funkcionisanje kako za individuu, tako i za zajednicu.
Tehnika disanja za opuštanje
Šta možemo učiniti za sebe da poboljšamo mentalno zdravlje:
  • Pronađite vrijeme za sebe,
  • Bavite se umjerenom tjelesnom aktivnošću,
  • Upoznajte sebe,
  • Izgradite samopouzdanje,
  • Prepoznajte šta vam izaziva stres,
  • Stvarajte i njegujete bliske odnose drugima,
  • Budite produktivni,
  • Probudite u sebi kreativnost.
Važno je posvetiti pažnju otkrivanju ranih simptoma mentalnih poteškoća koje često mogu biti ispoljene kroz tjelesne smetnje bez jasnog uzroka (lupanje srca, poteškoće u disanju, glavobolje, bolovi u predjelu vrata i leđa). U nekim slučajevima to mogu biti tjelesne rekacije na stres, a ponekad može biti riječ o maskiranoj depresiji.

Održavanje mentalnog zdravlja je bitno kako za pojedinca tako i za okolinu. Istraživanja su pokazala da  mentalno zdravlje i psihička stabilnost majke u prve tri godine života djeteta može utjecati na zdravlje i stabilnost djeteta tokom čitavog njegovog života.

Pomozite sebi i drugima, vodite brigu o svom mentalnom zdravlju. Ukoliko osjetite uznemirenost i napetosti i/ili imate problema sa uspavljivanjem popijte Persen.